niedziela, 24 kwietnia 2011

Krótka charakterystyka.

Gady-( reptilia.od łac. repto-czołgać się ) Są to zwierzęta zmiennocieplne, zaliczane do:
  • królestwo-zwierzęta
  • typ-strunowce
  • podtyp-kręgowce
  • gromada-gady
Gady dzielimy jeszcze na 4 rzędy,do których należy obecnie ponad 9000 gatunków
  • żółwie
  • krokodyle
  • sfenodonty-(hatteria)
  • łuskonośne-(jaszczurki, węże i amfisbeny)
Warto tutaj dodać,że mimo tak wielkiej liczby gatunków najlepszy okres tych zwierząt przypada na erę mezozoiczną tj.340 mil. lat temu gdzie żyła liczna grupa składająca się z 18 rzędów.
Gady to zwierzęta ciepłolubne, żyjące w klimacie tropikalnym i subtropikalnym,potrzebują ciepła do podwyższenia temperatury ciała i w efekcie tego większej aktywności, tylko nieliczna część występuje w chłodniejszym środowisku, np.w Polsce występuje 9 gatunków tych przedstawicieli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz